Thu ngân sách năm 2017
Quyết liệt ngay từ đầu năm
Cập nhật lúc16:22, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)

Sau thắng lợi lớn thu đạt 17.068 tỷ đồng trong năm 2016, thành phố bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với mục tiêu thu ngân sách nội địa 21.500 tỷ đồng. Mức tăng trưởng cao, nhiệm vụ khá nặng nề, nên ngay trong những ngày cuối cùng của năm 2016 và những ngày đầu năm mới, từ thành phố tới các ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao.

Công ty xi măng Vicem Hải Phòng là một trong các doanh nghiệp có số nộp ngân sách cao của Hải Phòng. Trong ảnh: Vận chuyển xi măng phục vụ khách hàng                           Ảnh: Duy Thính

Công ty xi măng Vicem Hải Phòng là một trong các doanh nghiệp có số nộp ngân sách cao của Hải Phòng. Trong ảnh: Vận chuyển xi măng phục vụ khách hàng

Ảnh: Duy Thính

Tăng thu từ tất cả khu vực

 

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng, dự toán thu nội địa do ngành Thuế quản lý năm 2017 là 19.950 tỷ đồng, trong đó ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất là 1350 tỷ đồng; thu khác ngân sách và thu cố định tại xã là 669 tỷ đồng. Số thu này tăng 24% so với số thực hiện năm 2016 nên các khu vực và sắc thuế đều phải tăng theo. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương phải tăng khoảng 30,4% (2497,3 tỷ đồng/1915 tỷ đồng); DNNN địa phương phải thu 1291 tỷ đồng, tăng 29,5% (năm 2016 thu 997 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tới gần 40% với chỉ tiêu thu 3559 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng thu gần 30% với dự toán 3843 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân tăng 30,5% với khoảng 1310 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường tăng 10,8%, chỉ tiêu là 1800 tỷ đồng; lệ phí trước bạ tăng 9%; phí, lệ phí tính cân đối tăng 24,4%...

 

Phó giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Thu Hương cho biết, các khoản thu do Sở Tài chính thực hiện và phối hợp có số thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 300 tỷ đồng; thu khác ngân sách tính cân đối 669 tỷ đồng; thu phí hạ tầng cảng biển 1500 tỷ đồng…

 

Như vậy, ngoại trừ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước có mức thu bằng năm 2016, còn lại hầu hết khoản thu, sắc thuế đều tăng khá cao. Trong đó, phí sử dụng hạ tầng cảng biển thành phố quyết tâm thu đạt 1500 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2016. Tổng số thu ngân sách nội địa tăng thêm là 4500 tỷ đồng so với năm 2016. Và nếu đạt 21.500 tỷ đồng số thu nội địa trong năm 2017, Hải Phòng sẽ vượt trước chỉ tiêu thu ngân sách nội địa Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra cho tới năm 2020.

 

Phân tích, rà soát từng khoản thu, sắc thuế

 

Quyết tâm rất cao nhưng tâm trạng chung của các ngành, địa phương là vẫn băn khoăn, lo lắng. Bởi theo Cục Thuế, tốc độ tăng thu bình quân 5 năm qua của các khu vực chỉ đạt 6- 16%. Do đó, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, ngành Thuế phải khai thác tăng thu ít nhất là 1166 tỷ đồng. Trong khi đó, có một số dự án đầu tư lớn của thành phố như Bridgestone; LGD… đều không phát sinh thuế nội địa do hầu hết xuất khẩu và đang trong thời gian ưu đãi thuế. Việc thu nợ đọng cũng còn gặp nhiều khó khăn, trong đó thu nợ của Vinashin dai dẳng từ nhiều năm nay chưa thực hiện được. Việc chuyển sang cơ chế giá đối với một số loại phí cũng làm hụt thu hàng trăm tỷ đồng. Do vậy, ngành Thuế quán triệt tới từng cán bộ, công chức và đề ra các giải pháp cụ thể, rà soát từng khoản thu, sắc thuế với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu năm 2017.

 

Ngành Tài chính cũng đề ra nhiều giải pháp góp phần tăng thu. Cụ thể là thường xuyên theo dõi sát tình hình biến động kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn để tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn cũng như các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả; đặc biệt quan tâm đến các dự án trọng điểm, các doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách lớn để tạo nguồn thu ổn định, ngày càng tăng cho ngân sách thành phố. Đồng thời, theo dõi sát tình hình thu phí hạ tầng cảng biển để có tháo gỡ kịp thời vướng mắc, quyết tâm đạt mục tiêu đề ra.

 

Tại cuộc họp triển khai công tác thu ngân sách năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương tích cực rà soát, phân tích kỹ từng khoản thu, sắc thuế để huy động vào ngân sách; đồng thời chỉ rõ hơn 20 công việc cần tập trung cao để góp phần tăng thu. Đó là tăng cường kiểm soát kê khai thuế của doanh nghiệp, huy động ngay vào ngân sách nếu số kê khai chưa đầy đủ; đẩy mạnh thu thuế nhà thầu vãng lai;  rà soát lại các doanh nghiệp đang hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, nếu hết thời hạn cần đưa vào danh sách thu ngay; nghiên cứu tăng thu từ  nguồn  xổ số; rà soát lại tiền thuê đất của các doanh nghiệp;  dán tem đồng hồ đo xăng dầu trên các phương tiện thủy bán xăng dầu lưu động; đấu giá đất;  thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;  thu nợ đọng thuế;  xử lý nghiêm tình trạng mua bán hóa đơn; chống chuyển giá;  thu phí hạ tầng cảng biển; nghiên cứu thu  phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; quản lý thuế của nhóm doanh nghiệp vận tải hành khách và vận tải hàng hóa; tăng thu từ khu vực hộ kinh doanh; tăng thu từ khu vực khoáng sản; phí sử dụng nước thô; thu từ các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tại Hải Phòng  nhưng nộp thuế về nơi khác; thuế xây dựng cơ bản tư nhân; thu từ hoạt động cho thuê nhà…

 

Như vậy, dư địa thu ngân sách của Hải Phòng còn khá lớn. Quyết tâm cao, đồng thuận, siết chặt kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh; đề cao kỷ luật và đạo đức, tác phong của đội ngũ cán bộ thuế, chắc chắn Hải Phòng sẽ đạt mục tiêu đề ra về thu ngân sách nội địa năm 2017.

 

Hồng Thanh

.