Xây dựng Quỹ Phòng, chống thiên tai: Cần sự chung tay của cả cộng đồng
Cập nhật lúc21:33, Thứ Năm, 16/02/2017 (GMT+7)

Ra đời thay thế cho Quỹ phòng, chống lụt bão không còn phù hợp tình hình mới, Quỹ phòng, chống thiên tai bắt đầu được triển khai trên địa bàn Hải Phòng mang lại  kết quả bước đầu trong năm 2016, thể hiện rõ ưu thế hơn.

 

Đê biển 2 khu vực quận Đồ Sơn được đầu tư xây dựng kiên cố góp phần bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.                                            Ảnh: Duy Lân

Đê biển 2 khu vực quận Đồ Sơn được đầu tư xây dựng kiên cố góp phần bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Ảnh: Duy Lân

 
 
Triển khai đúng hướng dẫn
 
Nghị định 94 /NĐ- CP về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; trong đó quy định rõ quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do UBND cấp tỉnh quản lý. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập cơ quan quản lý quỹ. Cơ quan quản lý quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giám đốc Quỹ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ; ủy quyền cho UBND cấp huyện, cấp xã trực thuộc tổ chức công tác thu quỹ…
 
Triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ, UBND thành phố ra các quyết định  số 905/QĐ-UBND ngày 2-6-2016; 1664/QĐ-UBND ngày 15-8-2016  về việc thành lập Quỹ  phòng, chống thiên tai; ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng quỹ; hướng dẫn số 05/HD-QPCTT ngày 30-9-2016 và thông báo số 09/TB-QPCTT ngày 7-10-2016 về việc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hội đồng quản lý quỹ do Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng là đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Nội vụ, Lao động- Thương binh- Xã hội, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng…Trong các quyết định, hướng dẫn đều quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ; đối tượng nộp quỹ; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc nộp quỹ; quản lý và chi sử dụng quỹ theo đúng quy định pháp luật...
 
Vận động các đơn vị tích cực đóng góp quỹ
 
Từ tháng 10 - 2016, các ngành chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tích cực vận động đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai, Theo cơ quan quản lý quỹ, bước đầu thành phố triển khai thu quỹ phòng, chống thiên tai, đến cuối năm 2016 đạt kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân tiếp tục tổ chức công tác thu quỹ vào đầu năm 2017. Những ngày cuối năm 2016, các cán bộ, chiến sĩ công an thành phố luôn bận rộn với hoạt động nghiệp vụ nhưng vẫn tích cực thực hiện trách nhiệm ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng. Đại tá Nguyễn Trọng Phượng,  Phó giám đốc Công an thành phố chủ trì việc trao tặng số tiền 1,125 tỷ đồng cho Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố. Đại tá Phượng cho biết, Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghĩa vụ, trách nhiệm ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đơn vị trực thuộc. Các quận, huyện, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vận động đóng góp quỹ  trên cơ sở điều kiện hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, theo Cơ quan quản lý quỹ, tiến độ đóng góp quỹ được thực hiện khẩn trương, nhanh gọn chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị nhà nước. Ở các địa phương, nhất là cấp xã, phường, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hiện tiến độ thu quỹ còn chậm so với kế hoạch.
 
Theo Phó trưởng phòng Phòng Phòng, chống lụt bão (Chi cục Đê điều Hải Phòng) Nguyễn Hồng Nhung, năm 2016 là năm đầu triển khai Quỹ phòng chống thiên tai xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, với những điểm ưu thế hơn so với Quỹ Phòng, chống lụt bão trước đây, hy vọng tiến độ thu quỹ sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới, đồng thời việc sử dụng quỹ đem lại nhiều ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực với công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố. Phân tích ưu thế vượt trội hơn, bà Nhung cho biết, Quỹ Phòng, chống lụt bão được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước, hiện hoạt động và cách thức triển khai thu quỹ không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Chẳng hạn mức thu quỹ chỉ quy định kinh phí tương đương mức đóng góp 2 kg thóc. Việc chi sử dụng quỹ chỉ phục vụ khắc phục hiệu quả thiệt hại do lụt bão. Quỹ phòng, chống thiên tai quy định cụ thể đối tượng đóng góp quỹ với mức cao hơn trước đây; mở rộng hơn mục đích sử dụng, bên cạnh yêu cầu khắc phục hậu quả lụt bão, có thể sử dụng để hỗ trợ các trường hợp rủi ro thiên tai… Đặc biệt, cách quản lý, thu chi có nhiều điểm mới, rõ ràng hơn. Trước đây, với việc triển khai thu Quỹ phòng chống lụt bão, chủ yếu các địa phương tự vận động thu, chi nhưng với Quỹ phòng chống thiên tai, các đơn vị, địa phương vận động được kinh phí thu quỹ có trách nhiệm nộp về cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng. Như vậy sẽ bảo đảm sự công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra hiệu quả nguồn thu, chi từ quỹ.
 
Hương An
 
.