Quận Lê Chân
100% số cán bộ, công chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ
Cập nhật lúc18:09, Thứ Ba, 14/03/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 14- 3,  quận Lê Chân tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong CBCC, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ năm 2017.

 

Sau một năm thực hiện, quận Lê Chân tạo được sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức, hành động của đội ngũ CBCC, viên chức. Kết quả, năm 2016, có 48/101 CBCC khối hành chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 53 người hoàn thành tốt nhiệm vụ. 42 công chức là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%. Trong số 323 CBCC khối phường có 141 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 180 người hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; 1 người không hoàn thành nhiệm vụ. Có 8/30 viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong khối giáo dục có 671/1313 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 604 người hoàn thành tốt; 33 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế; 5 người không hoàn thành nhiệm vụ. Quận Lê Chân phát hiện và xử lý 1 trường hợp công chức phường vi phạm về quy định cấp GCNQSDĐ; đang xử lý 1 viên chức giáo dục vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.

 

Quận Lê Chân khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong thực thi nhiệm vụ 2016

 

Năm 2017, quận Lê Chân yêu cầu 100% CBCC, viên chức tiếp tục ký cam kết kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát, quy trách nhiệm người đứng đầu. Quận chủ trương bố trí CBCC, viên chức theo yêu cầu chuyên sâu, chuyên trách, phân công công công việc khách quan, vì việc bố trí nhân sự; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; một CBCC, viên chức nếu 3 lần không giải quyết được công việc theo thẩm quyền, phải báo cáo cấp trên thì chuyển làm công việc khác…

.