Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Cập nhật lúc23:29, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - Trước một số thông tin về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng, ngày 17- 3- 2017, UBND thành phố có thông cáo báo chí.

 

Nội dung thông cáo báo chí nêu rõ: Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020, xuất phát từ nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chủ trương kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chung.

 

Thực hiện chủ trương trên, năm 2016, thành phố Hải Phòng kiện toàn nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố, trong đó có 3 chức danh được kiện toàn từ nguồn cán bộ ở các doanh nghiệp chuyển về: đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng- CTCP, đại biểu HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016- 2021), được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng; đồng chí Đào Trọng Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Hoàng Triệu Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo đảm giao thông đường thủy Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng.

 

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng căn cứ các quy định của Trung ương và Thành ủy, xem xét kỹ về yêu cầu công tác cán bộ, quá trình công tác, năng lực, trình độ và tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ; xét thấy các đồng chí Lê Trung Kiên, Đào Trọng Đức và Hoàng Triệu Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm qua thực tiễn điều hành tại doanh nghiệp, đều là những cán bộ có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại các đơn vị, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo các quy định hiện hành.

 

Tại các hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, quyết định về nhân sự theo quy chế, các đồng chí Lê Trung Kiên, Đào Trọng Đức và Hoàng Triệu Hùng đều được 100% các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm vào các chức vụ như trên; giao ban cán sự Đảng UBND thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

 

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và theo phân cấp quản lý cán bộ, UBND thành phố có các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền. Từ khi nhận nhiệm vụ mới đến nay, cả 3 đồng chí đều hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan và kết quả chung của thành phố.

 

Tuy nhiên, do Sở Nội vụ có khuyết điểm, chưa kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để xin ý kiến về việc tiếp nhận, xếp lương đối với các đồng chí nêu trên theo quy định tại Nghị định số 24/ 2010/NĐ- CP của Chính phủ.

 

Ngày 27-2-2017, Bộ Nội vụ có Công văn số 994/BNV- CCVC, yêu cầu Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tuyển dụng công chức.

 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, ngày 17-3-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp, chỉ đạo, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo Sở Nội vụ nghiêm túc kiểm điểm về khuyết điểm trên, báo cáo ban thường vụ Thành ủy trước ngày 30-3-2017.

.