Chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Tập trung thực hiện 8 nội dung
Cập nhật lúc21:49, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)
(HPĐT)- Sáng 14-4, UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2017-2020. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự hội nghị.
 
 

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết chương trình phối hợp.                          Ảnh: Hoàng Phước

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết chương trình phối hợp.

Ảnh: Hoàng Phước

 
Đây là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 ngày 7-10-2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giai đoạn 2017-2020, UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết chương trình phối hợp thực hiện 8 nội dung cụ thể. Trong đó, 2 bên phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động các nguồn lực hỗ trợ chương trình; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến và tổ chức giám sát, phản biện xã hội, kiểm tra việc thực hiện  chương trình trên địa bàn thành phố.
 
Tại hội nghị, đại diện Hội Cựu chiến binh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng phát biểu hưởng ứng, cam kết thực hiện các nội dung ký kết giữa 2 bên.    
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và 11 sở, ngành chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết đạt hiệu quả cao. Quá trình thực hiện các nội dung về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới cần quan tâm việc chống tái nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Các đơn vị chú trọng xây dựng, nhân rộng  mô hình điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thành phố. Văn phòng UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã ký kết, bảo đảm đạt các yêu cầu đề ra.
.