Sửa đổi một số quy định về tổ chức bộ máy, lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật lúc22:52, Thứ Bảy, 15/04/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 802/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14-12-2015 của UBND thành phố.

 

Theo đó, quyết định bổ sung 2 điều; sửa đổi 15 điều và bãi bỏ 3 điều. Trong đó, đáng lưu ý là việc bổ sung các Khoản 2,3,4 điều 6 như: quyết định tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển đối với viên chức hạng I và có hệ số lương khởi điểm bậc 1 từ 5,75 trở lên (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố). Hay việc sửa đổi điểm b Khoản 1 điều 10 như sau: quyết định điều động công chức từ cơ quan hành chính nhà nước và tiếp nhận công chức, viên chức của cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố)…

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25-4-2017.

.