Huyện Thủy Nguyên thực hiện tốt chuyển đổi mô hình hoạt động hợp tác xã
Nhờ cách làm bài bản, đồng bộ
Cập nhật lúc10:44, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)

Đến cuối năm 2016, huyện Thủy Nguyên hoàn thành chuyển đổi 44 hợp tác xã (HTX) sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012, là địa phương được UBND thành phố biểu dương, khen thưởng thực hiện tốt Luật HTX 2012.

 

Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có 72 HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân, trong đó, có 49 HTX nằm trong diện phải chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Theo Phó trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Nguyễn Thị Tứ, cũng như các địa phương khác, công tác chuyển đổi HTX theo theo Luật HTX năm 2012 của huyện gặp không ít khó khăn. Nhất là đối với các HTX nông nghiệp ngành nghề kinh doanh hạn chế, đội ngũ quản lý lớn tuổi, thiếu nhạy bén với thị trường. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012 chưa đầy đủ.

 

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng chuyển đổi mô hình HTX, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên ban hành nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Luật HTX 2012. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi HTX kiểu cũ sang mô hình hoạt động  theo Luật HTX 2012. Từ tháng 8-2014, huyện tập trung chỉ đạo làm điểm ở 3 HTX gồm: HTX nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn), Lập Lễ (xã Lập Lễ) và HTX vận tải Thắng Lợi (xã An Lư); sau đó rút kinh nghiệm và chỉ đạo HTX ở những địa phương khác triển khai chuyển đổi. Nhờ cách làm bài bản này, đến cuối năm 2016, huyện hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của 44 HTX, trong đó có 41 HTX nông nghiệp và 3 HTX phi nông nghiệp (HTX vận tải Thắng Lợi, xí nghiệp Tân Phong và HTX đóng tàu Lập Lễ).

 

Bên cạnh đó, huyện Thủy Nguyên đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ HTX hoạt động trong và sau chuyển đổi. Để hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả, huyện trích kinh phí từ ngân sách hỗ trợ các HTX thực hiện tích tụ ruộng đất, triển khai mô hình sản xuất tập trung; hỗ trợ các HTX 50% giá trị máy cấy phục vụ mô hình cánh đồng lớn ở địa phương… Nhờ cách làm này, qua đánh giá, gần 50% số HTX sau chuyển đổi kinh doanh có lãi, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế -xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Tiêu biểu như tại xã Hợp Thành, 2 năm nay xuất hiện mô hình tích tụ ruộng đất trồng bí xanh, dưa kim hoàng hậu cho hiệu quả kinh tế cao. Theo lãnh đạo địa phương, đạt kết quả này nhờ phần đóng góp của HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành. Ông Bùi Văn Điện, thành viên HTX cho biết, sau chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, hoạt động của HTX có nhiều thuận lợi hơn trước. HTX chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tự chủ hạch toán… Nếu như trước đây, trong lĩnh vực nông nghiệp, mọi hoạt động của HTX mang tính phục vụ là chính; nay HTX chuyển mạnh sang kinh doanh. HTX tích tụ ruộng đất - thuê lại đất nông nghiệp của nông dân thành từng vùng lớn và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chủ động chọn lựa cây trồng và liên kết với các đơn vị khác bao tiêu toàn bộ đầu ra cho sản phẩm... hoàn toàn chủ động, không lo ngại nông dân phá vỡ hợp đồng như trước. Hiện, HTX có 320 thành viên góp vốn; tổng vốn điều lệ của HTX hơn 400 triệu đồng.

 

Theo kế hoạch, thời gian tới huyện Thủy Nguyên tiếp tục tập trung hoàn thành chuyển đổi 5 HTX còn lại. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn HTX đang gặp phải như chưa có trụ sở hoạt động, thiếu vốn sản xuất kinh doanh…

 

Minh Châm

.