Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy
Cập nhật lúc10:52, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 11-10, UBND thành phố họp Hội đồng thẩm định đánh giá dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy đến năm 2025”. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo tóm tắt của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đơn vị tư vấn thực hiện dự án, trên cơ sở các phương án đưa ra, huyện Kiến Thụy chọn phương án phát triển tổng thể các ngành kinh tế ở mức trung bình với tổng giá trị sản xuất do huyện quản lý đến năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2025 từ 13,1%/năm đến 13,79%/năm. Xác định khâu đột phá của huyện trong thời kỳ tới là phát triển kết cấu hạ tầng và tái cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, sản xuất hàng hóa.

 

Tại hội nghị, 15/15 thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí thông qua dự án. Hội đồng thẩm định đề nghị UBND huyện Kiến Thụy, đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự án.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá nội dung quy hoạch huyện Kiến Thụy cơ bản bám sát đề cương được UBND thành phố phê duyệt. Các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đề ra tương đối đầy đủ, cập nhật kịp thời các chính sách của thành phố và trung ương. Đồng chí lưu ý huyện Kiến Thụy cần điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách đến năm 2025 theo mức chỉ tiêu chung của thành phố. Về phương án xây dựng, thống nhất phát triển huyện Kiến Thụy theo hướng tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào ba ngành: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, huyện cần tập trung xây dựng, hình thành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện Kiến Thụy và đơn vị tư vấn hoàn thành việc bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự án trước ngày 20-10-2017, trình UBND thành phố.

.