Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 15
Đề án công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa
Cập nhật lúc22:10, Thứ Tư, 29/11/2017 (GMT+7)

Tạo cú hích huy động nguồn lực xã hội hóa

 

Về nội dung Đề án và dự thảo Nghị quyết “Công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018-2025”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Sở Văn hóa- Thể thao chỉnh sửa phù hợp, chú trọng quy trình, quy định phê duyệt trong quá trình trùng tu di tích; ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố phải vận động xã hội hóa rộng rãi từ các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân.

 

 

Ưu tiên đầu tư các di tích đặc biệt xuống cấp

 

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa- Thể thao thẩm tra Đề án và dự thảo Nghị quyết “Công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018-2025”, trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 15, nhiều ý kiến của thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố rất quan tâm đến nội dung đề án. Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Phạm Thị Huyền cho biết, khảo sát thực trạng một số di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn các huyện như An Lão, Tiên Lãng, An Dương, Thủy Nguyên… cho thấy các di tích lịch sử xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư trùng tu, tôn tạo kịp thời. Cụ thể như tại đền Vua Linh, xã An Hồng (huyện An Dương) xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường nứt, khuôn viên ngập nước khi trời mưa. Phủ từ Đông Môn, xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) sân thấp, tường nứt mốc, hoành, rui mục, đồ thờ tự không được bảo quản tốt…

 

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Lại Đình Ngọc, hiện trên địa bàn thành phố có 360 di tích xếp hạng cấp thành phố. Qua nhiều năm, nhiều di tích không được trùng tu, tôn tạo dẫn đến các hạng mục di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là hệ khung chịu lực, cấu kiện, di vật, kỷ vật, tư liệu lịch sử, tường, mái kiến trúc… Vì vậy, các di tích cần được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí của thành phố và sự đóng góp, ủng hộ, công đức của các tổ chức, cá nhân.

 

Di tích đền Vua Linh (xã An Hồng, huyện An Dương) đang xuống cấp.
Di tích đền Vua Linh (xã An Hồng, huyện An Dương) đang xuống cấp.

 

Tuy nhiên, một số địa phương đề nghị, cần rà soát lại danh sách các di tích đề nghị công trợ. Theo Bí thư Quận ủy Đồ Sơn Đinh Duy Sinh, Sở Văn hóa- Thể thao cần làm rõ tiêu chí các di tích đủ điều kiện công trợ trùng tu, tôn tạo. Ngoài 40 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần tu bổ khẩn cấp trong năm 2018, danh sách các di tích khác không nên quy định “cứng” mà để các địa phương tự rà soát, đề xuất theo năm. Còn theo đại diện Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Thủy Nguyên, số di tích trong danh mục đề nghị chỉ đáp ứng được 30% tổng số di tích của huyện. Vì thế, ngoài số di tích được công trợ trong danh mục, thành phố cần bố trí ngân sách dự phòng. Mặt khác, khi xét duyệt các di tích để đề nghị công trợ, cần có thứ tự ưu tiên di tích nào xuống cấp trước, di tích nào chưa được công trợ hoặc khó vận động xã hội hóa…

 

 

Vận động xã hội hóa như thế nào?

 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 15, nhiều cử tri và người dân bày tỏ vui mừng vì Đề án “Công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử- văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018-2025” sẽ được HĐND thành phố xem xét. Theo ông Nguyễn Mạnh Đằng, Bí thư chi bộ thôn Kiều Thượng, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương), chủ trương ban hành Nghị quyết về vấn đề này của HĐND thành phố có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục bảo vệ di sản của dân tộc, giữ gìn và phát huy giá trị di tích cho thế hệ sau; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh.

 

Mục tiêu của Đề án là từ năm 2018 đến năm 2025, thành phố công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo 140 di tích lịch sử, văn hóa. Trong đó, năm 2018, công trợ 40 di tích xuống cấp nghiêm trọng, bởi từ năm 2013 đến nay chưa được công trợ kinh phí của thành phố, nhiều di tích có nguy cơ đổ sập. Từ năm 2019 đến năm 2025 công trợ kinh phí tu bổ 100 di tích.

 

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Lại Đình Ngọc, nguồn kinh phí công trợ của nhà nước chỉ là cơ sở tác động, là “vốn mồi” kích thích mạnh mẽ hoạt động xã hội hóa công tác trùng tu, tôn tạo di tích trong nhân dân. Trên thực tế, địa phương nào làm tốt công tác vận động xã hội hóa thì việc trùng tu, tôn tạo di tích nhanh chóng, có hiệu quả; địa phương nào chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách, việc trùng tu kéo dài, manh mún. Theo thống kê trong quá trình thực hiện Đề án trùng tu, tôn tạo 70 di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, giai đoạn 2008-2013, tỷ lệ xã hội hóa được 56 tỷ đồng, gấp 5,8 lần so với ngân sách thành phố công trợ. Kinh nghiệm trong công tác vận động xã hội hóa của một số nơi, như: Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Lão, An Dương trong trùng tu, tôn tạo di tích là làm thế nào để “khơi gợi” được phong trào toàn dân góp phần bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa của địa phương. Muốn làm được như vậy, chính quyền địa phương, Ban quản lý các di tích phải thực sự vào cuộc. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân địa phương hiểu, nhận thức được việc quyên góp, ủng hộ kinh phí, ngày công, hiến dâng các hiện vật để xây dựng, trùng tu di tích không chỉ là trách nhiệm bảo vệ di tích, giữ gìn truyền thống của cha ông, còn là hoạt động thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực, nhất là vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, con em các dòng họ của địa phương đi làm ăn xa thành danh, có điều kiện kinh tế, có tâm góp kinh phí trùng tu, tôn tạo. 

Bài và ảnh: Việt Hoàng

.