Công tác luân chuyển cán bộ ở Đảng bộ quận Ngô Quyền
Rèn luyện cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển
Cập nhật lúc09:49, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)

Nghị quyết số 18 của Quận ủy Ngô Quyền xác định luân chuyển cán bộ là giải pháp quan trọng trong công tác cán bộ. Bằng việc luân chuyển cán bộ về những địa bàn còn khó khăn, phức tạp, gắn với đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội quận phát triển.

 

Chất lượng hoạt động bộ phận “một cửa” phường Gia Viên được nâng cao nhờ luân chuyển cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chất lượng hoạt động bộ phận “một cửa” phường Gia Viên được nâng cao nhờ luân chuyển cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Hình thức rèn luyện cán bộ

 

Giữa năm 2017, đồng chí Lê Đức Tùng, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận được Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ngô Quyền điều động, luân chuyển đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đồng Quốc Bình. Thời điểm đồng chí Tùng nhận công tác là giai đoạn phường tích cực chuẩn bị giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, xây dựng các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn. Phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác tại Phòng Quản lý đô thị, đồng chí Tùng cùng với chính quyền phường Đồng Quốc Bình tham mưu, đề xuất lãnh đạo quận Ngô Quyền một số giải pháp cụ thể, thiết thực, cũng như trực tiếp chỉ đạo thực hiện hiệu quả cao nhiều nhiệm vụ khó trong công tác GPMB dự án. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề hạn chế trong quản lý đô thị như: trật tự đường hè, vệ sinh môi trường ở phường Đồng Quốc Bình được quan tâm chỉ đạo giải quyết từng bước. Bản thân đồng chí Lê Đức Tùng có cơ hội bổ sung kiến thức, kinh nghiệm giải quyết từng công việc cụ thể ở cơ sở trong công tác Đảng và chính quyền.

 

Tại Đảng bộ phường Đằng Giang, từ năm 2011 đến nay, phường tiếp nhận và luân chuyển 8 lượt cán bộ chủ chốt. Riêng đồng chí Đinh Quang Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường được BTV Quận ủy điều động luân chuyển 3 vị trí công tác để được tiếp cận và rèn luyện: cán bộ Ban Tổ chức Quận ủy; Phó chánh Văn phòng Quận ủy và vị trí hiện nay. Đối với cán bộ, công chức của phường, có tổng số 10 lượt cán bộ được điều động, luân chuyển. Việc luân chuyển cán bộ góp phần xóa bỏ định kiến “làng xã” và tình trạng nhiều năm cán bộ là người phường Đằng Giang, tạo động lực mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

 

Những hạn chế như thiếu thống nhất trong nội bộ; yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vướng mắc trong công tác GPMB, trật tự xây dựng ở một số phường như Vạn Mỹ, Gia Viên, Cầu Đất… cũng dần được khắc phục dựa trên hiệu quả nhất định của công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn quận. Hầu hết cán bộ luân chuyển đều phá huy trình độ, năng lực tại nơi công tác mới, tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

 

Đổi mới phù hợp tình hình thực tế

 

Theo Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền Nguyễn Thị Bích Liên, xác định luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, có ý nghĩa then chốt trong công tác cán bộ, những năm gần đây BTV Quận ủy đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển cán bộ trên cơ sở bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chuẩn và có đổi mới phù hợp tình hình thực tế. Từ năm 2015 đến nay, BTV Quận ủy Ngô Quyền thực hiện điều động, luân chuyển 43 lượt cán bộ chủ chốt, 13 lượt cán bộ công chức, viên chức các đơn vị. Công tác luân chuyển được thực hiện chặt chẽ từ quận đến phường, giữa các ngành, giữa cán bộ làm công tác Đảng, mặt trận, đoàn thể với cán bộ làm công tác quản lý nhà nước; tăng cường luân chuyển cán bộ đến các địa bàn khó khăn, phức tạp để thử thách và rèn luyện toàn diện.

 

Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác luân chuyển đạt hiệu quả cao, BTV Quận ủy Ngô Quyền tiến hành luân chuyển theo phương châm “động” và “mở”. Quá trình thực hiện không chạy theo số lượng, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai. Trước khi điều chuyển, BTV Quận ủy tổ chức họp đánh giá năng lực cán bộ về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và giao nhiệm vụ cụ thể; tổ chức lấy ý kiến cấp ủy và chính quyền địa phương về cán bộ được điều chuyển đến. Định kỳ, BTV Quận ủy tổ chức gặp gỡ các cán bộ thuộc diện luân chuyển để trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng tìm giải pháp tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc. BTV Quận ủy yêu cầu hằng năm và vào thời điểm sắp hết thời gian luân chuyển, cấp ủy Đảng, thủ trưởng nơi tiếp nhận cán bộ phải tổ chức đánh giá, nhận xét ưu điểm, hạn chế và kết luận mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp cán bộ thuộc diện luân chuyển không hoàn thành nhiệm vụ, không phát huy năng lực, cấp ủy Đảng sẽ có phương án bố trí, sử dụng phù hợp, không để kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cơ sở…

 

Với cách làm này, công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ quận Ngô Quyền phát huy hiệu quả tích cực, góp phần khắc phục dần những hạn chế trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng bộ quận vững mạnh, kinh tế- xã hội quận ngày càng phát triển.

 

Ngọc Lan

.