;
Cập nhật lúc15:48, Thứ Sáu, 23/02/2018 (GMT+7)
Dự kiến, tháng 4-2018, Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới để triển khai các công tác chuẩn bị, đưa vào thực hiện từ năm học 2019-2020. Để thực hiện thành công Chương trình, một trong những yếu tố quan trọng là điều kiện cơ sở vật chất. Đây là bài toán cần sự phối hợp của Bộ Giáo dục - Đào tạo, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục mới có thể giải quyết được.
;
;
;
;
;