;
Cập nhật lúc22:46, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)
Trường THCS Hòa Bình cần rà soát lại tất cả các khoản thu, nếu có khoản thu chưa đúng cần dừng thu. Đặc biệt là các khoản thu thỏa thuận với CMHS, có sự đồng thuận của 100% CMHS hay chỉ với Ban đại diện CMHS. Các khoản thu tự nguyện cần phù hợp với điều kiện thực tế của người dân địa phương; thiết thực phục vụ việc giảng dạy và học tập.
;
;
;
;
;