Đổi mới giáo dục- đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa
Đột phá dạy học theo hướng mở
Cập nhật lúc17:15, Thứ Ba, 03/01/2017 (GMT+7)

Ngày 4-2-2015, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 34 thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 (khóa 11) về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện, ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) thành phố có nhiều đổi mới mạnh mẽ từ phương pháp dạy học đến công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

Học sinh, sinh viên Hải Phòng trong Lễ tôn vinh học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.                    Ảnh: Thu Hiền

Học sinh, sinh viên Hải Phòng trong Lễ tôn vinh học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.

Ảnh: Thu Hiền

Vào cuộc nhanh và tích cực

 

Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Nguyễn Xuân Trường khẳng định, quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Thành ủy, ngành GD-ĐT chọn khâu đột phá là đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh.

 

Các bậc học đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở, chuyển quá trình dạy học từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, tăng cường giáo dục đạo đức, trau dồi lý tưởng cách mạng, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong đó, bậc học mầm non đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục phù hợp, tạo nhiều cơ hội cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, nhiều trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh.  Bậc tiểu học, THCS và THPT triển khai một số  phương pháp dạy học mới như mô hình trường học mới VNEN, “bàn tay nặn bột”, dạy học tại thực địa, dạy học trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Các trường trung học dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tế cuộc sống, lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, sử dụng năng lượng tiết kiệm, giáo dục kỹ năng sống...

 

Năm học 2015-2016, ngành GD-ĐT thực hiện 22 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Cũng trong năm học này, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn thu hút 284 sản phẩm dự thi cấp thành phố. Trong 80 sản phẩm dự thi cấp quốc gia, 68 sản phẩm đoạt giải. Một số đơn vị tích cực tham gia và đạt kết quả cao như: Phòng GD-ĐT quận Lê Chân; các trường THPT: Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong... Năm học 2016-2017, ngành GD-ĐT tiếp tục phát động học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. So với cuộc thi đầu cách đây 4 năm, cuộc thi lần này có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về số lượng và chất lượng. Điều đó, thể hiện tính hấp dẫn bởi tính thực hành và ứng dụng của cuộc thi trong học sinh. 

 

Cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, thi tuyển sinh vào lớp 10, kiểm tra, đánh giá học sinh được đổi mới mạnh mẽ. Các trường học công khai phương thức tuyển sinh, cách xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp mầm non và các lớp đầu cấp, không để xảy ra tình trạng tiêu cực trong việc chọn trường, chọn lớp. Sở GD-ĐT  đổi mới việc đăng ký, thu nộp hồ sơ, thay đổi nguyện vọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016-2017, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, được cán bộ, giáo viên và phụ huynh hoan nghênh.

 

Kết thúc năm học 2015-2016, ngành GD-ĐT thành phố có 15 tiêu chí công tác dẫn đầu cả nước, được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi xuất sắc. Ngành GD-ĐT thành phố tiếp tục giữ vững thành tích tốp đầu cả nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. 

 

Nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý

 

Nghị quyết số 29 của Đảng, Chương trình hành động số 34 của Thành ủy đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD-ĐT thành phố trong năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp. 2 năm qua, ngành GD-ĐT tổ chức quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT tới đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để cán bộ, giáo viên toàn ngành nhận thức đúng và hành động thiết thực, triển khai hoạt động đổi mới tại các đơn vị, trường học. Cùng với đó, ngành GD-ĐT thực hiện Đề án bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

 

Theo ngành GD-ĐT, năm học 2015-2016, toàn ngành có 1285 giáo viên học tập trên chuẩn, 245 cán bộ giáo viên đang học thạc sĩ và 12 cán bộ, giáo viên nghiên cứu sinh. Hiện 99,9% số cán bộ quản lý và giáo viên của thành phố đạt chuẩn đào tạo. Trong đó, tỉ lệ cán bộ, giáo viên bậc mầm non có trình độ trên chuẩn là 59,3%; bậc tiểu học là 98,6%; bậc THCS là 76%; bậc THPT là 19,2%.

 

Những năm trước, việc bồi dưỡng giáo viên thường tổ chức vào dịp nghỉ hè, thông qua đội ngũ cán bộ cốt cán. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, ngành GD-ĐT tổ chức bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trong năm học.  Trong năm 2016, gần 25% số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của thành phố tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, trong đó có kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy học tích cực; cách  đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực; xây dựng môi trường giáo dục tích cực trong giai đoạn đổi mới giáo dục…, đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.                                                                                                      

“...Xây dựng nền GD-ĐT Hải Phòng có quy mô, cơ cấu phù hợp và phương thức GD-ĐT  hiện đại; bảo đảm thích ứng với quá trình phát triển của thành phố và đất nước, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân thành phố và vùng duyên hải Bắc Bộ, hướng tới cả nước và một số quốc gia.... Phấn đấu từ năm 2020, Hải Phòng có các cơ sở GD-ĐT trọng điểm, đủ sức thu hút được người học, người dạy và các nguồn lực đầu tư; tạo nền tảng vững chắc để trở thành “Trung tâm GD-ĐT của vùng duyên hải Bắc Bộ” và từng bước hội nhập hệ thống giáo dục-đào tạo trong khu vực và quốc tế...” (Trích Chương trình hành động số 34 ngày 4-2-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy)

 

Bích Hạnh

.