;
Cập nhật lúc22:35, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)
(HPĐT) - Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) sẽ được kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 xem xét, thông qua. Việc sửa luật nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc sau hơn 6 năm triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công; bảo đảm các quy định của luật phù hợp quy định của Hiến pháp 2013 và thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật có liên quan ban hành sau Luật Quản lý nợ công từ 2009 đến nay...
;
;
;
;
;