Hoàn thiện cơ chế chính sách cổ phần hóa phù hợp quá trình hội nhập
Cập nhật lúc10:14, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

Giai đoạn 2011- 2015, để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa (CPH), Việt Nam có nhiều chính sách, nhiều quy định được ban hành nhằm làm cho cổ phần hóa DNNN được thực hiện công khai, minh bạch hơn, phù hợp quá trình hội nhập quốc tế.

 

Cụ thể, có nhiều chính sách  quy định DNNN cổ phần hóa  phải công bố thông tin về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần lần đầu; quy định tỷ lệ cổ phần tối thiểu phải bán ra ngoài, xóa bỏ tình trạng cổ phần hóa khép kín. Việc xác định giá trị doanh nghiệp cũng công khai, minh bạch, phù hợp nguyên tắc thị trường hơn, hạn chế tối đa thất thoát vốn, tài sản nhà nước, tăng thu cho Nhà nước và doanh nghiệp. Một số DNNN quy mô lớn bán đấu giá và niêm yết trên thị trường chứng khoán, cung cấp cho thị trường chứng khoán hàng hóa có chất lượng, tác động mạnh mẽ đến phát triển thị trường vốn, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và kiểm soát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán phải khẩn trương hoàn tất việc này. Thông qua mua cổ phần ưu đãi, người lao động trở thành cổ đông và tham gia vào  quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp...

 

Tuy nhiên, quá trình CPH còn nhiều hạn chế như: một số cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động của DNNN và sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành chậm so với kế hoạch đề ra. Một số quy định chưa phù hợp thực tiễn nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi. Có những cơ chế, chính sách quan trọng đối với cổ phần hóa, thoái vốn nhưng đến giai đoạn cuối giai đoạn 2011-2015 mới được ban hành (nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, thoái vốn nhà nước dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách, bán cổ phần theo lô,...). Cũng chưa có quy định nâng cao chất lượng và ràng buộc trách nhiệm tổ chức tư vấn khi xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm của DNNN cổ phần hóa.

 

Vì vậy, trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về tổ chức quản lý và hoạt động của DNNN phù hợp với vị trí, vai trò; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ban hành, bổ sung, sửa đổi đầy đủ, đồng bộ, phù hợp thực tiễn cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn,; nâng cao tính hiệu quả và ngăn ngừa thất thoát vốn, tài sản nhà nước, giúp DN CPH có đầy đủ điều kiện và minh bạch hóa trong hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

Thanh Nhân

.