Ban hành quy chế phối hợp thực hiện thu phí kết cấu hạ tầng cảng biển
Cập nhật lúc22:45, Thứ Bảy, 07/01/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 3300/QĐ-UBND, ngày 26-12-2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

 

Từ ngày 1-1-2017, thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng  khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố.
Từ ngày 1-1-2017, thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố.

 

Quy chế gồm 4 chương, 10 điều, quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các sở, ngành, UBND quận Hải An và doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu để triển khai công tác thu và quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố. Các đối tượng nộp phí phải hoàn thành việc nộp phí trước khi hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Riêng hàng hóa XNK, các  tổ chức, cá nhân không làm thủ tục xuất khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng mà chưa nộp phí thì được chậm nộp, thời gian chậm nộp không quá 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được xuất khẩu qua các cảng biển khu vực Hải Phòng. Trường hợp đặc biệt có thể được UBND thành phố Hải Phòng cho phép gia hạn chậm nộp nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được xuất khẩu qua các cảng biển khu vực Hải Phòng.

 

Cơ quan thu phí là UBND quận Hải An. Các cơ quan Cục Hải quan Hải Phòng, các chi cục Hải quan cửa khẩu (thuộc Cục Hải quan Hải Phòng), Cục thuế thành phố, Chi cục thuế quận Hải An, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước Hải An, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền và xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thu phí, tổ chức thực hiện thu phí, kiểm tra nộp phí của doanh nghiệp.

 

.