Thu phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng: Tiếp tục lắng nghe và xử lý các vấn đề phát sinh
Cập nhật lúc21:14, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

Từ ngày 1-1-2017, thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 148 ngày 13-12-2016 của HĐND thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (phí hạ tầng cảng biển). Qua hơn 1,5 tháng thực hiện, việc thu phí đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến phản ánh về mức phí, về việc tăng thêm thủ tục hành chính; về những bất cập phát sinh khi thực hiện NQ 148… Phóng viên Báo Hải Phòng có cuộc trao đổi với Phó giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Thu Hương, làm rõ thêm một số vấn đề  dư luận quan tâm.

 

Phí hạ tầng cảng biển thực hiện từ 1-1-2017 là khoản thu của ngân sách thành phố nhằm tạo nguồn thu để đầu tư trở lại nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông. Ảnh: Duy Lê

Phí hạ tầng cảng biển thực hiện từ 1-1-2017 là khoản thu của ngân sách thành phố nhằm tạo nguồn thu để đầu tư trở lại nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông.

Ảnh: Duy Lê

 
 
-   Đề nghị đồng chí cho biết, Hải Phòng xây dựng đề án thu phí hạ tầng cảng biển trên cơ sở pháp lý nào?
 
- Đề án thu phí hạ tầng cảng biển được UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng căn cứ  Luật Phí và lệ phí được Quốc hội ban hành ngày 25-11-2015, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11- 11- 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí (có hiệu lực từ 1-1-2017, quy định 22 danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, trong đó danh mục mục thứ 2 là “Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển)”. Tiếp theo đó, Bộ Tài chính có văn bản số 15498 ngày 31-10-2016, trong đó nêu rõ: “Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển sớm trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về thu phí, mức thu tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương, mức độ bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu”. Trên cơ sở đó, UBND thành phố có kế hoạch số 1155/KH-UBND ngày 19-7-2016 về  triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí. 
 
Như vậy, việc Sở Tài chính xây dựng Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng để báo cáo UBND trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết là đúng quy định, đúng thẩm quyền và bảo đảm đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
- Được biết, các bộ, ngành Trung ương cũng đã có ý kiến về việc thu phí hạ tầng cảng biển của Hải Phòng. Vậy ý kiến của các bộ, ngành như thế nào?
 
- Hiện nay thành phố đã nhận được văn bản trả lời của các Bộ, ngành. Cụ thể, tại văn bản số 301 ngày 25-1-2017, Bộ Tư pháp khẳng định: Việc HĐND thành phố Hải Phòng ban hành nghị quyết về thu phí hạ tầng cảng biển là đúng thẩm quyền. Về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành: ngay sau khi NQ148 của HĐND thành phố Hải Phòng được ban hành, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) thực hiện việc kiểm tra tính pháp lý và đến nay chưa thấy có quy định trái pháp luật trong NQ số 148.
 
Tại văn bản số 1336 ngày 25-1-2016, Bộ Tài chính có ý kiến: Căn cứ các quy định hiện hành, việc quyết định thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng là bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với quy định của Luật Phí, lệ phí và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương cũng đồng quan điểm về thẩm quyền ban hành loại phí này của HĐND thành phố Hải Phòng. 
 
-  Vậy về mức thu, đồng chí có ý kiến như thế nào?
 
- Trước khi xây dựng đề án, Sở Tài chính tham khảo mức thu phí tại các địa phương có cửa khẩu như: Quảng Trị, Tây Ninh, Lào Cai, Quảng Ninh và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xây dựng mức phí. Lấy ví dụ, mức thu của tỉnh Lào Cai đối với xe ô tô có trọng tải dưới 4 tấn như sau: hàng xuất, nhập khẩu là 120.000 đồng/ xe; hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu là 1 triệu đồng/ xe. Mức thu tương ứng đối với xe ô tô có trọng tải 4 tấn đến dưới 10 tấn là 300.000 đồng và 2,5 triệu đồng; xe ô tô có trọng tải 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe công-ten-nơ 20 feet là 500.000 đồng và 4 triệu đồng; xe ô tô có trọng tải trên 18 tấn và xe công-ten-nơ 40 feet là 800.000 đồng và 6 triệu đồng. Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tế, Sở Tài chính đã đề xuất với UBND thành phố xây dựng 2 phương án. Phương án 1: công-ten-nơ 20 feet 250.000 đồng/công; công- ten- nơ 40 feet 500.000 đồng/công. Phương án 2: công-ten-nơ 20 feet 500.000 đồng/công; công-ten-nơ 40 feet 1 triệu đồng/công.
 
Sau khi lấy ý kiến góp ý của doanh nghiệp, cử tri, đồng thời trên cơ sở đánh giá việc thu phí tác động đến doanh nghiệp và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định theo phương án 1 (phương án thu thấp). So với mức thu phí của tỉnh Lào Cai, mức thu phí của thành phố Hải Phòng chỉ bằng 50% đối với công-ten-nơ 20 feet và 62,5% đối với công-ten-nơ 40 feet. 
 
Có thể khẳng định, phí hạ tầng cảng biển thực hiện từ 1-1-2017 là khoản thu của ngân sách thành phố nhằm tạo nguồn thu để đầu tư trở lại nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng nhằm phục vụ các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng. Sở Tài chính đã và đang tích cực phối hợp các ngành, địa phương liên quan tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức thu phí và đề xuất các giải pháp giải quyết, xử lý phù hợp với tình hình thực tế, với mục tiêu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc theo NQ HĐND thành phố, bảo đảm thuận tiện, thông thoáng, không ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành, địa phương liên quan tiếp tục  tuyên truyền rộng rãi, tạo sự đồng thuận để thực hiện có hiệu quả NQ 148 của HĐND thành phố Hải Phòng.
 
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
Hồng Thanh thực hiện
 
 
.