Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tiêu thụ sản phẩm quý 1 tăng 15%
Cập nhật lúc22:51, Thứ Bảy, 15/04/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - Trong tháng 3 vừa qua, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng sản xuất hơn 102.360 tấn clanh-ke, tổng sản phẩm tiêu thụ hơn 168.600 tấn, vượt 10% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tổng sản phẩm tiêu thụ quý 1 năm nay lên 330.672 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các kết quả về doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận của công ty đều vượt từ 5-23% so với quý 1 năm trước.

 

Trong quý 1 năm nay, công ty tập trung sửa chữa lớn hệ nghiền xi măng, lò nung định kỳ, bảo đảm an toàn về người và thiết bị đúng tiến độ kế hoạch, thiết bị sau sửa chữa ổn định, đạt năng suất; Đồng thời, rà soát chương trình sáng kiến chiến lược, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tối ưu hóa sản xuất, xây dựng các phương án bảo trì, phòng ngừa hệ thống thiết bị.

 

Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban sau tái cấu trúc, trả lương theo việc, gắn trách nhiệm từng đơn vị với hiệu quả SXKD của công ty. Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, công ty rà soát, củng cố xây dựng lại các kênh phân phối, phối hợp các công ty thành viên trong Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tìm giải pháp đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, bám sát các công trình, dự án lớn của thành phố, đồng thời mở rộng địa bàn tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và thị trường miền Trung.

.