Huyện Thủy Nguyên
Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách
Cập nhật lúc11:15, Thứ Ba, 18/04/2017 (GMT+7)

Năm 2017, huyện Thủy Nguyên được thành phố giao chỉ tiêu thu cân đối ngân sách nhà nước 564,4 tỷ đồng (tăng 18,3% so với năm 2016); huyện đặt mục tiêu thu đạt 654.900  triệu đồng. Tuy nhiên, đến hết quý 1-2017, số thu trên địa bàn huyện chưa đạt mục tiêu đề ra.

 

Chưa như kỳ vọng

 

Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Đinh Chính Quyền cho biết, quý 1-2017, dù Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đặc biệt quan tâm  lãnh đạo, chỉ đạo, song công tác thu ngân sách của huyện gặp nhiều khó khăn. Kết quả thu ngân sách không đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể,  huyện thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước đạt hơn 129,7 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số thu này mới đạt 23% dự toán thành phố giao, 19,8% dự toán huyện xây dựng; thấp hơn mức tăng chung của toàn thành phố. Trong đó, một số khoản thu đạt rất thấp như thuế ngoài quốc doanh (đạt 13,9% dự toán), tiền thuê đất (đạt 9,1% dự toán); chỉ tiêu dự toán thu giao cho các xã, thị trấn (đạt 22,7% dự toán)… Duy chỉ có nguồn thu tiền sử dụng đất đạt dự toán do số thu nợ của dự án Quang Minh và nguồn đấu giá của năm trước chuyển sang.

 

Huyện Thủy Nguyên tập trung khắc phục các khoản thu đạt thấp, trong đó có thuế ngoài quốc doanh.  Trong ảnh: Doanh nghiệp đúc đồng Phương Mỹ (xã Mỹ Đồng).
Huyện Thủy Nguyên tập trung khắc phục các khoản thu đạt thấp, trong đó có thuế ngoài quốc doanh. Trong ảnh: Doanh nghiệp đúc đồng Phương Mỹ (xã Mỹ Đồng).

 

Nguyên nhân số thu trên địa bàn huyện chưa như kỳ vọng do một số nguồn thu lớn bị suy giảm như thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước chuyển sang; tiền thuê đất không còn nguồn; lệ phí trước bạ ô tô giảm nguồn... Nhất là hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có các doanh nghiệp vận tải biển ở xã An Lư (từ 106 doanh nghiệp giảm còn 78 doanh nghiệp duy trì hoạt động mức cầm chừng); doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vôi suy giảm…Bên cạnh đó, nhiều xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt công tác thu ngân sách những tháng đầu năm. Điều này thể hiện qua việc các địa phương chưa chỉ đạo rà soát đưa hộ vào quản lý thuế nên kết quả lập sổ thuế môn bài đạt thấp. Mặc dù các xã được điều tiết 100% thuế môn bài song đến nay 15 xã chưa hoàn thành chi tiêu. Việc thu tiền sử dụng đất thông qua hợp thức hóa mới có 18 xã có số thu, còn lại 19 xã chưa có số thu; tiền sử dụng đất thông qua hợp thức hiện còn 30 xã nợ đọng với 361 hộ.

 

Khắc phục chỉ tiêu thu đạt thấp

 

Quý 2-2017, huyện Thủy Nguyên phấn đấu thu cân đối ngân sách đạt 295,1 tỷ đồng, lũy kế 2 quý đạt 52,3% dự toán thành phố giao. Để đạt mục tiêu này, huyện đề ra hàng loạt biện pháp tăng thu, trong đó tập trung khắc phục các chỉ tiêu thu còn thấp trong quý 1 như thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân… Theo ông Tô Hữu Tề, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ khắc phục chỉ tiêu đạt thấp, đơn vị tham mưu UBND huyện có giải pháp cụ thể đối với các nguồn thu trong từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ,  trong quản lý thu thuế hộ kinh doanh: giao chỉ tiêu thu thuế hộ kinh doanh cho các xã, thị trấn gắn chỉ tiêu này với nhiệm vụ chi ngân sách xã, thị trấn. Đối với khoản thu thuế trước bạ, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thu lệ phí trước bạ theo quy định đối với những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thu tiền. Những trường hợp chuyển nhượng, truy thu trước bạ trước khi làm thủ tục chuyển nhượng. Rà soát lại các dự án, hộ còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đôn đốc các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành việc nộp đủ tiền vào ngân sách…

 

 Ngoài những giải pháp trên, huyện Thủy Nguyên cũng xác định rõ và quy trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân người đứng đầu trong quan hệ phối hợp quản lý thuế và thu ngân sách giữa các phòng, ban; giải quyết nhanh thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước…tăng cường các giải pháp tăng thu từ đất như đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất các dự án được thành phố phê duyệt.

 

Hà Minh

.