Đề án nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
Cập nhật lúc22:00, Thứ Hai, 20/11/2017 (GMT+7)
(HP) – Chiều 20-11, Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND thành phố họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết, đề án trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì.
 
 

 

Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND thành phố họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết, đề án trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 15
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND thành phố họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết, đề án trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 15
 
Thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao, Sở Công thương chủ trì xây dựng đề án “nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”; dự thảo nghị quyết và tờ trình trình HĐND thành phố. Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, ngày 24-10-2017, Sở Công thương hoàn chỉnh đề án, dự thảo nghị quyết, báo cáo UBND thành phố. UBND thành phố có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị thông qua nghị quyết. 
 
Qua nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan và đại diện các Ban HĐND thành phố, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố đề nghị Sở Công thương tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh đề án mạch lạc, lô–gic hơn. Trong đó, cần thống nhất lại mốc thời gian đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn thành phố; cập nhật thông tin  mới bổ sung. Các số liệu trong đề án bảo đảm thống nhất quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội thành phố đến năm 2020 và các quy hoạch ngành đã ban hành. Rà soát lại nội dung, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện; chắt lọc, tập trung phân tích những giải pháp chính để phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn thành phố. Trong phần giải pháp, chú ý phân tích làm rõ vai trò của khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải; nêu hướng phát triển thương mại điện tử; giải pháp khuyến công, khởi nghiệp…Nghiên cứu xây dựng lại kết cấu đề án gọn gàng hơn; điều chỉnh một số câu chữ phù hợp, thống nhất giữa các phần nội dung.
.