Có 1.152 kiến nghị của doanh nghiệp được tiếp nhận
Cập nhật lúc10:37, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

 

Theo đó, tính đến hết tháng 11/2017, đã có 1.152 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan Nhà nước; trong đó, có 954 kiến nghị được xử lý, giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 82,4%. Các kiến nghị chưa được xem xét, giải quyết chủ yếu là các kiến nghị chung về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi pháp luật, cơ chế chính sách đang được các bộ ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

 

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, UBND TP Hà Nội, Thừa Thiên Huế… là những bộ, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ và VCCI tập hợp khá kịp thời và đầy đủ. Ngoài ra, việc trả lời kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương khác là khá chậm. Một số kiến nghị tuy được các bộ, ngành trả lời nhưng việc trả lời thiên về giải thích pháp luật và không nêu hướng giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp.

 

Tổng hợp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp mà VCCI thực hiện cũng cho thấy, nội dung chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bao gồm việc cải tiến thủ tục thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, thanh tra, kiểm tra, môi trường; đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ của các công chức làm việc trong các lĩnh vực nêu trên; yêu cầu các cơ quan Nhà nước cũng phải tuân thủ pháp luật, bình đẳng với doanh nghiệp. Nổi bật trong số các kiến nghị là công tác kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành. Nhiều kiểm tra chuyên ngành không cần thiết hoặc quá kéo dài gây lãng phí thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp. Hơn nữa, pháp luật về quản lý chuyên ngành còn phức tạp chồng chéo giữa nhiều bộ, ngành. Do đó, để nhanh chóng đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, loại bỏ các thủ tục kiểm tra không cần thiết cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đối với các bộ ngành.

 

TTXVN

.