Cập nhật lúc22:43, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)
Diễn biến sau cuộc bầu cử ở Áo, cùng với việc một đảng theo đường lối cực hữu và dân tộc cực đoan mới có ghế trong Quốc hội liên bang Đức, đang khiến cả châu Âu lo ngại về nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực đoan tại "lục địa già".
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321