Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn phải dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
Cập nhật lúc22:32, Thứ Tư, 12/07/2017 (GMT+7)

Cục Văn hóa Cơ sở có báo cáo gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện về công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 


Trong đó, Cục Văn hóa Cơ sở đề xuất với Bộ trưởng tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng để xem xét cụ thể việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn trong thời gian tới.


Phía Cục Văn hóa Cơ sở sẽ tiến hành rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Cục cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu các biện pháp không được thực hiện đúng theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu  Bộ trưởng xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Mặt khác, Cục Văn hóa Cơ sở sẽ phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử; cơ quan quản lý và người dân về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn.


Với Hải Phòng, Cục Văn hóa Cơ sở kiến nghị UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội thảo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử để tham vấn ý kiến đối với công tác tổ chức lễ hội; tọa đàm để đối thoại xin ý kiến người dân và cộng đồng. Trường hợp tiếp tục tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn phải dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương bảo đảm tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản.

 

(Theo TTXVN)

.