Cập nhật lúc08:59, Thứ Năm, 22/06/2017 (GMT+7)
Hải Phòng cuối tuần số 37 (bộ mới) phát hành thứ năm ngày 22-6-2017, mở đầu là mục "Tiêu điểm" bàn về cải cách thủ tục hành chính cần "Đột phá từ thay đổi tư duy, lế lối làm việc", khi người dân, doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng với tinh thần thái độ, đạo đức công vụ của một bộ phận công chức tại bộ phận "một cửa"…
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321