Cập nhật lúc09:39, Thứ Bảy, 21/10/2017 (GMT+7)
Hải Phòng cuối tuần số 54 (bộ mới) phát hành thứ năm ngày 19-10-2017 cảnh báo những tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu tại Hải Phòng cũng như cả nước qua bài bình luận "Đừng để nước đến chân mới nhảy"…
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321