Cập nhật lúc10:55, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)
Khi tổ chức công đoàn chưa thành lập, trong một năm tại Công ty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam liên tục xảy ra 2 cuộc đình công. Sau khi có tổ chức công đoàn, 10 năm nay chưa xảy ra vụ việc nào. Có thể nói đây là "kỷ lục" về giữ mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Có được thành công này là tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn công ty, trong đó có vai trò cá nhân đồng chí Đồng Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321