Sớm phê duyệt chế độ, chính sách đối với nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập
Cập nhật lúc09:39, Chủ Nhật, 16/07/2017 (GMT+7)
Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của các Sở Nội vụ, Tài chính, Giáo dục - Đào Tạo, ngày 14-6-2017, UNBD thành phố có Công văn số 3382/UBND - VXNC gửi Thường trực HĐND thành phố về “giao số lượng và chế độ chính sách đối với lao động nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập”. Nội dung công văn báo cáo, đề nghị Thường trực HĐND thành phố sớm có ý kiến để UBND thành phố ban hành quyết định về số lượng, chính sách đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng để thực hiện. 
 
Trước đó, Báo Hải Phòng ra ngày 8-10-2016 đăng bài “Cô nuôi tại các trường mầm non: Chế độ chưa tương xứng công việc”. Bài viết phản ánh công việc của cô nuôi (nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố) vất vả, nhiều áp lực, nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Nhiều cô nuôi không mặn mà với nghề. Ngày 13-12-2016, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 145 về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017 quy định lao động nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập có tổ chức bán trú không nằm trong biên chế mà là lao động hợp đồng, giao UBND thành phố chỉ đạo theo quy định, báo cáo thường trực HĐND thành phố trước khi quyết định. Kinh phí chi trả lương đối với số lao động này do nguồn thu của các đơn vị và ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ. 
 
Ngày 20-1-2017, UBND thành phố có Công văn số 343 về việc giao định mức cô nuôi trong các cơ sở mầm non công lập. Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo kiểm tra, tổng hợp số lượng cô nuôi do các quận, huyện đề nghị theo đúng quy định tại Thông tư số 06 ngày 16-3-2015 của Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Nội vụ, báo cáo UBND thành phố trình Thường trực HĐND thành phố. 
 
Căn cứ báo cáo của UBND các quận, huyện và xác nhận số học sinh, số lớp của Sở Giáo dục - Đào tạo, ngày 9-2-2017, Sở Nội vụ có Công văn số 191 báo cáo thực trạng và đề xuất số lượng cô nuôi trên toàn thành phố. Theo đó, tổng số cô nuôi theo định mức quy định là 1.974 người (tính đến tháng 2-2017). Từ đó, liên sở đề xuất: về chính sách đối với cô nuôi là lao động hợp đồng có trình độ trung cấp nấu ăn trở lên hoặc Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên có chứng chỉ nấu ăn được hưởng lương theo bậc 1, hệ số 1,65; cao nhất là bậc 12, hệ số 3,63. Người có chứng chỉ nấu ăn (sơ cấp) được hưởng lương bậc 1, hệ số 1.00; cao nhất là bậc 12, hệ số 2,98. Cô nuôi được tăng lương và tham gia đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định. 
 
Như vậy, chế độ, chính sách đối với cô nuôi đã được các cấp, ngành xem xét, đề nghị và được UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố. Những người làm nghề cô nuôi mong muốn đề nghị của UBND thành phố sớm được HĐND thành phố xem xét, phê duyệt để an tâm gắn bó với nghề. 
 
Mạnh Quang 
.