Cập nhật lúc21:52, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)
Mới đây, Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT) có thông báo gửi các chủ nguồn chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn thành phố phối hợp với các chủ xử lý, chủ hành nghề quản lý CTNH thực hiện kê khai chứng từ điện tử trực tuyến khi chuyển giao CTNH. Giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng quản lý kém CTNH hiện nay.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321