Cập nhật lúc17:17, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)
Những năm gần đây, nguồn kinh phí chi cho công tác bảo vệ môi trường được Trung ương, thành phố, các doanh nghiệp, các làng nghề, cơ sở sản xuất rất quan tâm, tăng cao nhưng so với yêu cầu còn rất hạn chế. Đáng chú ý, tư tưởng ỷ lại vào ngân sách Nhà nước khá phổ biến do vậy các chủ thể sản xuất đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa xứng tầm.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321