Cập nhật lúc15:59, Thứ Sáu, 24/02/2017 (GMT+7)
(HPĐT)- Năm 2017, thành phố đề ra mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 25 xã chuyển tiếp năm 2016 hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2017; bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 16 tiêu chí/ xã.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321