Các xã của huyện Kiến Thụy bình quân đạt 11 tiêu chí xây dựng NTM
Cập nhật lúc11:22, Thứ Tư, 27/08/2014 (GMT+7)

(HPĐT)- Huyện Kiến Thụy vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2011-2013 trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, đến hết năm 2015, trung bình toàn huyện đạt 16 tiêu chí, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM, tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Qua 3 năm xây dựng NTM, Kiến Thụy đạt được kết quả bước đầu khả quan. Đến hết năm 2013, bình quân toàn huyện đạt 11 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với năm 2011, xã Đoàn Xá đạt 19/19 tiêu chí; 17/17 xã phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng NTM; hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, điện lưới… cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân; 17/17 xã có trạm y tế và 140 cơ sở y tế tư nhân bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; 100% xã đạt tiêu chí phổ cập giáo dục THCS… Huyện xây dựng 1.500 ha của 27 vùng sản xuất tập trung, 4 mô hình cánh đồng mẫu lớn diện tích 146 ha; xây dựng mô hình tổ dịch vụ cơ giới hóa và thí điểm dồn điền đổi thửa thành công tại xã Đoàn Xá; bước đầu liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân; 99% số dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 8,47% năm 2011 xuống còn 5,46% năm 2013, xã Đoàn Xá đạt chuẩn về tỷ lệ hộ nghèo. Hệ thống chính trị được kiện toàn, tình trạng  tội phạm và các tệ nạn xã hội cơ bản hạn chế. 100% số làng được công nhận là làng văn hóa, 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa… 

-->