Huyện Vĩnh Bảo Tạo vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng
Cập nhật lúc17:09, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Trọng Nhưỡng cho biết, huyện phê duyệt 11 phương án dồn điền, đổi thửa tại các xã Tân Liên, Tam Đa, thực hiện dự án dồn điền, đổi thửa, kết hợp thu hồi đất tạo vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Liên và Tam Đa. Việc triển khai mở rộng dự án ở xã Tam Đa được người dân đồng thuận, ủng hộ cao, sẵn sàng ban giao đất tạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm cho người dân.

 

Mở rộng gần 118ha ở xã Tam Đa

 

Xã Tam Đa được UBND thành phố và huyện Vĩnh Bảo giao triển khai thực hiện việc thu hồi diện tích 117,72 ha đất nông nghiệp. Với diện tích thu hồi lớn, số hộ có đất thu hồi đông, Đảng ủy, UBND xã Tam Đa xác định việc triển khai bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình và chú trọng làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, thấy được lợi ích thiết thực của chủ trương thu hồi đất, tạo đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, 754 hộ dân ở 4 thôn tại xã Tam Đa có đơn tự nguyện đồng thuận giao lại diện tích đất nông nghiệp phục vụ triển khai dự án án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại địa phương.

 

Khu sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.    

                    Ảnh: Duy Thính

 

Trưởng thôn Lễ Hợp (xã Tam Đa) Nguyễn Trung Lập cho biết: người dân trong thôn phấn khởi, hi vọng và chờ đợi dự án tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao được triển khai trên địa bàn và sẵn sàng nhường đất cho dự án. Do vậy, vụ lúa xuân năm nay, bà con trong thôn không canh tác để dành đất bàn giao cho dự án triển khai.Thôn Lễ Hợp có hơn 25 ha đất liên quan tới 190 hộ dân phải thu hồi và 100% số hộ viết đơn tự nguyện trả lại đất cho nhà nước, thống nhất mức nhận hỗ trợ. Với một số hộ thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa phương kịp thời hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

 

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai thu hồi đất được nhanh chóng, Đảng ủy xã Tam Đa họp bàn, thành lập Ban chỉ đạo và các tổ công tác, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên. Trong đó, Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận tới nhân dân toàn xã và đặc biệt tới 754 hộ dân của 4 thôn Lễ Hợp, thôn Độ, thôn Trà, thôn Đông có diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án. Ngay khi có chủ trương, phương án thu hồi đất triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, xã Tam Đa tổ chức họp dân công khai chủ trương dồn điền, đổi thửa, thu hồi đất. Xã  phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng huyện Vĩnh Bảo thực hiện kiểm kê đất đai, lập, phê duyệt phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã sát sao, liên tục xuống cơ sở thôn, khu dân cư cùng các đồng chí bí thư cho bộ, trưởng thôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền đến từng gia đình, dòng họ. 

 

Nhờ đó, diện tích đất nông nghiệp của xã được thu hồi nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân địa phương. Kết quả là, xã Tam Đa phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo tiến hành chi trả đợt 1 tới 400 hộ dân địa phương với số tiền 138 tỷ đồng. Đợt 2, xã tiếp tục chi trả 100 tỷ đồng tới 354 hộ thuộc thôn Trà và thôn Đông. Hiện toàn bộ diện tích gần 118 ha đất thu hồi của 754 hộ dân 4 thôn trong xã sẵn sàng mặt bằng sạch bàn giao phục vụ triển khai thực hiện dự án.

 

Người dân, địa phương được hưởng lợi

 

Chủ tịch UBND xã Tam Đa Nguyễn Văn Thuận cho biết: Xác định đây là thời cơ để ngành sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển, tạo công ăn việc làm cho địa phương, do đó khi có chủ trương của thành phố người dân đồng tình ủng hộ. Trong quá trình triển khai thu hồi đất, toàn xã có 2 hộ có ý kiến đề nghị địa phương bố trí diện tích đất sang khu vực ngoài dự án để tiếp tục canh tác. UBND xã đã tiếp thu, triển khai thực hiện đáp ứng nguyện vọng của 2 hộ dân.

 

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, thực hiện “Đề án dồn điền, đổi thửa kết hợp thu hồi đất thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại xã Tân Liên và xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo” huyện Vĩnh Bảo sẽ tiến hành thu hồi 161,8 ha đất nông nghiệp (trong đó xã Tân Liên là 44,3 ha, xã Tam Đa là 117,7 ha). Huyện cơ bản hoàn thành chi trả tiền cho các hộ dân trong đợt 1, ngoài việc xã Tân Liên còn 3 hộ dân chưa nhận tiền. UBND thành phố có quyết định tiếp tục cấp 100 tỷ đồng phục vụ công tác thu hồi đất tại xã Tam Đa đợt 2, phục vụ việc chi trả cho người dân xã Tam Đa để hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, thu hồi đất phục vụ dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Liên và Tam Đa.

 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Trọng Nhưỡng khẳng định, quy hoạch phát triển KTXH huyện Vĩnh Bảo đến năm 2020 xác định rõ, huyện Vĩnh Bảo lựa chọn một trong các khâu đột phá là đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đổi mới tổ chức và cách thức sản xuất, tập trung ruộng đất, cơ giới hóa đồng bộ, phát triển mở rộng các dự án nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, tăng chất lượng dịch vụ nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các tầng lớp nhân dân trong huyện. Do vậy, việc tạo vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Liên, Tam Đa vừa là mô hình điểm, vừa tạo đà để tiếp tục mở rộng ở các khu vực khác trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

 

Phạm Lượng

 

.