Đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập nông dân
Thu hút nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Cập nhật lúc10:26, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa 15 diễn ra từ 1 đến 13-7 sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp). Với việc chú trọng hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn và hình thành hệ thống cung ứng nông sản an toàn có truy xuất nguồn gốc, đây là quyết sách được người dân kỳ vọng sẽ định hướng, dẫn dắt để thu hút nguồn lực phát triển, hiện đại hóa nông nghiệp.

 

Mô hình nhà lưới ứng dụng công nghệ cao trồng hoa lan ở xã Hồng Thái (huyện An Dương).

Mô hình nhà lưới ứng dụng công nghệ cao

Ảnh minh họa

 

Sản xuất công nghệ cao gắn với tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc

 

Mô hình nhà lưới đơn giản của hộ ông Lê Xuân Hiến, tổ dân phố 14 phường Lãm Hà (Kiến An) với chi phí 45 triệu đồng/sào, trồng 3 vụ dưa/năm, lãi gần 44 triệu đồng/sào/năm, cao gấp 20 lần so với sản xuất lúa. Ngoài ra nhà lưới có thể sản xuất hoa cao cấp: hoa lan, lily, đồng tiền... có giá trị cao gấp 30- 40 lần so với trồng lúa. Ông Hiến cho biết, mô hình ứng dụng công nghệ khá đơn giản, chi phí không quá lớn. Tuy nhiên, để phổ biến công nghệ nhà lưới đến đông đảo các hộ có nhu cầu, vướng mắc lớn nhất vẫn chính là chi phí. Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để bỏ ra hàng trăm triệu đồng triển khai trên diện tích 5- 7  sào ruộng của gia đình. Do vậy, nếu có chính sách, cơ chế hỗ trợ làm nhà lưới thì không chỉ các hộ dân được thụ hưởng, mà chính các doanh nghiệp có thêm động lực để đầu tư ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

 

Đó cũng là một trong những nội dung được đề cập trong Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trình kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố sắp tới. Trưởng Phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp - PTNT Đỗ Đức Hưng cho biết, để thụ hưởng hỗ trợ theo dự thảo đề án, các cá nhân, hộ sản xuất nông nghiệp, thủy sản cần tham gia liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và được thành phố hỗ trợ một lần bằng 50% kinh phí xây dựng nhà lưới, nhà bạt, nhưng không quá 1 tỷ đồng/ha; hỗ trợ 50% kinh phí làm vòm che, màng phủ, hệ thống tưới nước tự động, quạt nước, sục khí, nhưng không quá 200 triệu đồng/ha. Trong hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo dự thảo đề án, các doanh nghiệp được hỗ trợ khi thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 850 ha quy mô lớn và 1.940 ha quy mô vừa. Theo đó, khi doanh nghiệp đầu tư dự án và thuê mặt đất, mặt nước của hộ gia đình có ruộng để tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa; chi đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt với dự án quy mô lớn; tạm ứng kinh phí thanh toán một lần tiền thuê đất của hộ gia đình có ruộng trong thời gian 20 năm đối với dự án quy mô vừa.

 

Dự thảo đề án cũng đưa ra đối tượng, mức hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn. Trong đó, hỗ trợ chứng nhận vùng sản xuất nông sản an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ mỗi xã xây dựng một sản phẩm thế mạnh đặc trưng. Về hỗ trợ hình thành hệ thống cung ứng nông sản an toàn có truy xuất nguồn gốc, dự thảo đề án đưa ra đối tượng, mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ cụ thể, trong đó hỗ trợ hình thành hệ thống cung ứng nông sản an toàn thực phẩm; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản. Ngoài ra, một số chính sách hỗ trợ khác được đề cập trong đề án như hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển trang trại chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải cho trang trại, khu sản xuất nông nghiệp tập trung; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

 

Mong muốn triển khai ngay trong năm 2017

 

Trong giai đoạn 2011- 2015, thành phố ban hành 5 nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản và hỗ trợ 725 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 145 tỷ đồng để mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường quản lý nhà nước, hạn chế ô nhiễm môi trường… Các nguồn lực trên góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người nông dân, tạo động lực phát triển sản xuất, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách hiện có chưa cho phép huy động tốt nhất các nguồn lực để chuyển đổi nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chưa chú trọng khuyến khích khâu tiêu thụ, chế biến, chưa thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

 

Do vậy, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Phạm Văn Hà, đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trình kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố lần này hướng đến sự đồng bộ từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông sản, thủy sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Đồng thời, có cơ chế đủ mạnh để thu hút vốn, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa 15, cử tri hoan nghênh và mong đợi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ này để có thể triển khai ngay trong năm 2017. Cử tri mong muốn cơ chế, chính sách có tính khả thi cao, hướng vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung, an toàn thực phẩm, có nhãn hiệu hàng hóa, gắn kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đồng thời, tính toán nguồn lực để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực, khí thế mới trong thúc đẩy phát triển sản xuất, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 

Dự kiến nguồn lực đầu tư giai đoạn 2017- 2020 là 9.266.021 triệu đồng (bình quân 2.316.505 triệu đồng/năm). Trong đó, dự kiến ngân sách thành phố ứng để chi đền bù, giải phóng mặt bằng 1.190.400 triệu đồng (bằng 12,85% tổng nguồn lực), bình quân 297.600 triệu đồng/năm để thu hút doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; dự kiến ngân sách thành phố hỗ trợ 663.621 triệu đồng (bằng 7,15% tổng nguồn lực), bình quân 165.905 triệu đồng/năm; thu hút đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là 7.412.000 triệu đồng (bằng 80% tổng nguồn lực), gấp 11,2 lần so với hỗ trợ của nhà nước.

 

 

Phạm văn

.