Triển khai làm đường giao thông nông thôn từ nguồn hỗ trợ xi măng năm 2017
Huy động hợp lý sức dân
Cập nhật lúc17:18, Thứ Bảy, 01/07/2017 (GMT+7)

Giai đoạn 2017- 2020, thành phố dành nguồn ngân sách gần 610 tỷ đồng (hỗ trợ 100% xi măng); trong đó năm 2017 là hơn 152 tỷ đồng, tương đương gần 104 nghìn tấn xi măng phục vụ xây dựng đường giao thông nông thôn.

 

Làm đường giao thông ở xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo.
Làm đường giao thông ở xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo.

 

Hiệu quả thấy rõ

 

Đường nội đồng xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo) hiện cơ bản được bê tông hóa để đưa cơ giới vào đồng ruộng. Nhờ đó, cánh đồng thuốc lào sản xuất tập trung cho năng suất tăng, giảm sức lao động, đạt gần 160 triệu đồng/ha (trước đây cấy lúa đạt 130 triệu đồng/ha). Mặt khác, xã còn hình thành 30ha vùng trồng lúa chất lượng cao... Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Phạm Văn Đương cho biết, được thành phố hỗ trợ 100% xi măng, xã huy động các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng, hoàn thành 40 km đường giao thông, trong đó có gần 18km đường nội đồng, 21 km ngõ xóm, 7 km đường trục thôn với tổng kinh phí gần 27 tỷ đồng. Giao thông là một trong những tiêu chí khó, nhưng nhờ cách làm minh bạch, gắn tuyên truyền, vận động để người dân thấy được lợi ích, làm đường phục vụ chính người dân nên việc huy động nguồn lực thuận lợi, người dân ủng hộ, góp phần để Hòa Bình được công nhận xã nông thôn mới năm 2016.

 

Xã Hòa Bình cũng như hàng trăm xã, thị trấn, trên địa bàn thành phố được hưởng lợi từ thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố được triển khai từ năm 2013. Thay vì hỗ trợ cấp kinh phí mua xi măng như các năm đầu, từ năm 2015, thành phố hỗ trợ trực tiếp xi măng cho các địa phương. Ngoài hỗ trợ bê tông hóa đường nội đồng, thành phố hỗ trợ xi măng cho các địa phương bê tông hóa đường thôn xóm, trong đó, các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc 3 quận Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn cũng được thụ hưởng. Riêng năm 2016, thành phố hỗ trợ 100% xi măng cho các huyện và các quận Đồ Sơn, Kiến An, Dương Kinh làm đường nội bộ các nghĩa trang nhân dân tại các xã đã có quy hoạch; đường nội đồng, cầu cống phục vụ sản xuất và đường thôn xóm, khu dân cư.

 

Sớm hướng dẫn thủ tục, có thêm giải pháp hỗ trợ

 

Thực hiện theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 22-8-2016 của HĐND thành phố về Điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017, thành phố tiếp tục hỗ trợ 100% xi măng trong xây dựng nông thôn mới, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp bằng xi măng làm đường giao thông thôn, xóm, đường nội đồng, đường nội bộ nghĩa trang nhân dân; nhân dân tự đóng góp vật  tư khác, mặt bằng, nhân công và tự tổ chức triển khai. Theo Quyết định số 1568 ngày 20-6-2017 của UBND thành phố, đợt 1 năm 2017, thành phố hỗ trợ 74.256 tấn xi măng, tương ứng với 456 km đường giao thông thôn, xóm, nội đồng và đường nội bộ nghĩa trang nhân dân. Trong đó, các huyện Vĩnh Bảo được hỗ trợ nhiều nhất với gần 22 nghìn tấn; các huyện An Lão, Tiên Lãng, An Dương được hỗ trợ từ 10 đến 14 nghìn tấn; Kiến Thụy hơn 4,5 nghìn tấn, Thủy Nguyên hơn 8 nghìn tấn. Các quận Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An cũng được hỗ trợ với mức từ 600 tấn đến hơn 1,8 nghìn tấn.

 

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, kế hoạch hỗ trợ xi măng được cấp phát, giao nhận theo tiến độ thực hiện của từng hạng mục công trình trên cơ sở cam kết đối ứng của từng quận, huyện, xã, phường, thị trấn và khả năng thực hiện của người dân theo nguyên tắc tự nguyện. Thành phố nghiêm cấm các địa phương chạy theo thành tích dẫn đến huy động quá sức dân, phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

 

Tuy nhiên, hiện đã là giữa năm 2017, nhưng chưa địa phương nào triển khai được vì chưa có hướng dẫn các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp xi măng theo quy định. Mặt khác, từ thực tế triển khai các năm trước, việc huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện chương trình gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những tuyến đường phục vụ ít hộ dân hoặc những tuyến đường xa khu dân cư, đường giao thông nội đồng.

 

Để sử dụng hợp lý, khoa học, đạt hiệu quả cao nguồn lực của thành phố về hỗ trợ xi măng, theo kiến nghị của một số địa phương, nên có giải pháp hỗ trợ cát, đá thay vì phụ thuộc hoàn toàn từ nguồn huy động xã hội hóa, tránh tạo gánh nặng với người dân, với mức hỗ trợ 50% cát, đá từ nguồn ngân sách cân đối của các huyện và các xã. Các sở, ngành chức năng sớm hướng dẫn thủ tục, cách thức để các xã, phường, thị trấn triển khai, thiết thực góp phần hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông ở các xã xây dựng nông thôn mới và khắc phục xuống cấp về đường thôn, xóm, tổ dân phố ở các xã, phường, thị trấn.

 

Giai đoạn 2013 - 2016, thành phố hỗ trợ 428.590 tấn xi măng cho các địa phương thực hiện bê tông hóa 2.897 km đường giao thông. Trong đó, có 1.921 km đường giao thông thôn xóm, khu dân cư; 949 km đường giao thông nội đồng; 8 km đường nội bộ nghĩa trang và 18,6 km rãnh thoát nước thải khu dân cư.

 

Tổng nguồn lực huy động để triển khai Đề án giai đoạn 2013-2016 là: 2.315,529 tỷ đồng, ngoài ngân sách thành phố (hỗ trợ 100% xi măng), các huyện, quận và xã, phường thị trấn, toàn thành phố huy động đóng góp từ người dân là 1.331 tỷ đồng. Trong đó, hiến đất các loại: 3.261.325 m2 tương ứng với 625,018 tỷ đồng (134.215m2 đất thổ cư, 3.127.110m2 đất sản xuất); tổng số ngày công lao động: 1.041.635 ngày công tương ứng với 191,286 tỷ đồng và tiền mặt: 482,550 tỷ đồng.

 

Phạm Lượng

.