Huyện Vĩnh Bảo: Hình thành 7 mô hình tích tụ ruộng đất
Cập nhật lúc21:55, Thứ Năm, 17/08/2017 (GMT+7)

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Vĩnh Bảo Đinh Xuân Thắng cho biết, ngoài khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại hai xã Tân Liên và Tam Đa diện tích 210 ha,  huyện có 7 mô hình tích tụ ruộng đất, tổng diện tích hơn 500 ha. Các mô hình tạo vùng sản xuất rõ rệt, nâng cao hiệu quả liên kết vùng từ sản xuất, kỹ thuật chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm.

 

Dồn điền đổi thửa, hình thành cánh đồng lớn để đưa cơ giới vào sản xuất tại huyện Vĩnh Bảo.  		            Ảnh: Hoàng Phước

Dồn điền đổi thửa, hình thành cánh đồng lớn để đưa cơ giới vào sản xuất tại huyện Vĩnh Bảo.

Ảnh: Hoàng Phước

 

Xã Trấn Dương có 3 mô hình tích tụ ruộng đất, với tổng diện tích 103 ha trong đó có 2 mô hình cho hiệu quả cao. Đó là mô hình tích tụ ruộng đất triển khai từ năm 2013 đến nay của hộ ông Đào Trung Tụ đứng ra tích tụ (thuê) đất của 430 hộ nông dân, với diện tích 40 ha liền vùng, liền thửa để sản xuất lúa. Chủ hộ trực tiếp ký hợp đồng với từng hộ nông dân, với thời hạn 5 năm, từ năm 2013. Mô hình này sản xuất lúa chất lượng cao, lúa thuần, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất từ khâu cấy đến thu hoạch, hạ giá thành, tăng thu nhập gấp 1,2 - 1,3 lần so với sản xuất lúa thông thường. Mô hình tích tụ ruộng đất của 10 hộ nông dân để trồng ớt kết hợp cấy lúa từ năm 2015 đến nay ở Trấn Dương cũng cho kết quả tốt. Theo đó, 10 hộ nông dân thuê đất của 247 hộ, với diện tích 25 ha để sản xuất lúa. Chủ hộ nông dân trực tiếp ký hợp đồng với từng hộ nông dân, với thời hạn 5 năm. Tiền thuê đất đối với các hộ nông dân là 40 kg thóc/sào và được trả bằng tiền ở đầu mỗi vụ sản xuất theo giá thóc trên thị trường.  Mô hình thực hiện trồng ớt có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và kết hợp với cấy lúa để luân canh cây trồng, bước đầu cho thu nhập gấp 2- 3 lần so với cấy lúa.


Ngoài các mô hình ở xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo triển khai một số mô hình tích tụ ruộng đất hiệu quả khả quan ở các xã: Hùng Tiến, Tiền Phong, Thắng Thủy và Cộng Hiền. Điểm nổi bật của các mô hình là quy vùng sản xuất với sản phẩm đặc trưng. Trong đó, tích tụ ruộng đất của 500 hộ với 15 ha chuyên sản xuất rau màu các loại theo hướng có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ở xã Hùng Tiến bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, các hộ nông dân phát triển và thành lập Công ty TNHH thực phẩm nông nghiệp xanh Kỳ Duyên để mở rộng và tổ chức liên kết phát triển sản xuất. Hay mô hình tích tụ ruộng đất 6 ha ở xã Tiền Phong trồng cây ăn quả (chuối) kết hợp với nuôi rươi. Mô hình ở xã Thắng Thủy với diện tích 6 ha chuyên sản xuất rau màu các loại. Mô hình dồn điền đổi thửa, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ toàn xã ở xã Cộng Hiền được thành phố chọn thực hiện thí điểm (từ khâu làm đất, cấy đến thu hoạch), với diện tích 390 ha, góp phần giảm sức lao động thủ công, giảm chi phí đầu vào và phục vụ sản xuất cánh đồng mẫu lớn.


Bên cạnh các mô hình tốt, có mô hình chưa phát huy được hiệu quả đầu tư. Mô hình của Công ty CP nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng, tích tụ ruộng đất của 405 hộ nông dân ở xã Trấn Dương, với diện tích 38 ha, để triển khai sản xuất lúa giống (lúa lai) và sản xuất lúa chất lượng (lúa nếp).  Tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Vĩnh Bảo, do cách tổ chức chưa phù hợp, chi phí sản xuất lớn, hiệu quả kinh tế thấp. Do vậy, cuối năm 2016, công ty xin được thanh lý hợp đồng và diện tích 38 ha trên chuyển cho 2 hộ của xã Trấn Dương thuê lại với 36 kg thóc/sào/vụ và bắt đầu sản xuất từ vụ Xuân năm 2017.


Huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để cho các doanh nghiệp thuê lại ruộng đất của nông dân sản xuất ở tất cả xã, thị trấn với quy mô vùng từ 100- 500 ha (có thể liên kết nhiều xã thành một vùng), thời gian thuê đất từ 20 năm trở lên, giá thuê đất là 150 kg thóc/sào/năm (theo hình thức trả tiền một lần). Huyện tập trung quy vùng mở rộng diện tích trên 600 ha, cấy lúa có hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công ty chế biến nông sản Bảo Minh trong vụ mùa ở tất cả xã, thị trấn.


Hòa An

.