Thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Hoàn thiện cơ sở vật chất, duy trì đều đặn hoạt động
Cập nhật lúc12:00, Thứ Bảy, 26/08/2017 (GMT+7)

Tại cuộc kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới ở 25 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 mới đây, đồng chí Phạm Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố lưu ý, cùng với xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa, các địa phương không được lơ là trong việc bảo đảm thiết bị phục vụ hoạt động nhà văn hóa, nhất là việc duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng ở các nhà văn hóa thôn.

 

Còn thiếu nhiều trang thiết bị phục vụ hoạt động

 

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố, ở 13/25 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa, việc mua sắm trang thiết bị, tổ chức hoạt động cũng gặp những khó khăn. Như xã Hiệp Hòa là một trong 5 xã của huyện Vĩnh Bảo hoàn thành cơ sở vật chất văn hóa với việc xây mới và nâng cấp 7/7 nhà văn hóa thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Theo Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa Nguyễn Đức Chung, việc hoàn thành cơ sở vật chất mới là phần “vỏ”, trong khi các điều kiện phục vụ hoạt động, thiết bị cho nhà văn hóa xã chưa có nguồn kinh phí mua sắm. Hiện nhà văn hóa xã mới có một bộ phông xanh cũ treo trên sân khấu, chưa có bàn ghế. Nhà văn hóa các thôn cũng sử dụng bàn ghế cũ của nhà văn hóa trước đây, chưa có thêm thiết bị gì khác. Nguồn lực mua sắm trang thiết bị chủ yếu phụ thuộc vào đóng góp của dân. Ở nhà văn hóa xã, ngoài tổ chức thể thao như môn cầu lông, để duy trì các hoạt động văn nghệ quần chúng, hội nghị lớn, xã đều phải đi thuê thiết bị. Các nhà văn hóa thôn chủ yếu phục vụ hoạt động thể thao hoặc tổ chức hội họp của làng, rất khó tổ chức các hoạt động văn nghệ vì thiếu thiết bị âm thanh, loa máy, phông màn, dụng cụ tập luyện…

 

Đó cũng là thực trạng chung ở nhiều nhà văn hóa xã, thôn trên địa bàn thành phố, trong đó có các thôn hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất ở 25 xã đăng ký về đích năm 2017. Ở nhiều xã có hiện tượng tập trung nhiều hơn nguồn lực xây dựng nhà, phòng ốc, trong khi trang thiết bị và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, thời gian tới, các xã nỗ lực hoàn thành xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, đồng thời cần có lộ trình, cách tổ chức, vận động nhân dân đóng góp kinh phí mua sắm trang thiết bị, tham gia hình thành các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Các thôn, xã xây dựng quy định, quy chế hoạt động định kỳ của nhà văn hóa thiết thực phục vụ nhân dân, thay vì chỉ hoạt động đột xuất, tổ chức mang tính hình thức.

 

Dành nguồn lực thỏa đáng

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT, đến nay, toàn bộ 25 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 đều triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nhà văn hóa xã và các thôn để bảo đảm về hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong năm 2017. Trong đó, có 4 xã của huyện Tiên Lãng; 3 xã của huyện An Lão; 2 xã của huyện Kiến Thụy; 2 xã của huyện Vĩnh Bảo và 2 xã của huyện An Dương hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Còn 11 xã chưa hoàn thành tiêu chí này. Trong 3 xã của huyện Vĩnh Bảo chưa hoàn thành cơ sở vật chất văn hóa, có 2 nhà văn hóa thôn thuộc xã Tiền Phong đang hoàn thiện; đang san lấp mặt bằng sân vận động xã Đồng Minh và đang nghiệm thu các văn hóa thôn của xã Liên Am. Huyện An Dương có 2 xã chưa hoàn thành là xã Hồng Thái với 3 thôn chưa xây xong nhà văn hóa: Xóm Mới, Tiên Sa, Xích Thổ; xã An Hưng đang hoàn thiện nhà văn hóa trung tâm và một số thôn. 6 xã của huyện Thủy Nguyên chưa hoàn thành tiêu chí, chủ yếu là việc thi công nhà văn hóa trung tâm dở dang, chậm do thiếu vốn đối ứng. Mặt khác, qua thực tế rà soát, một số xã của huyện Thủy Nguyên xây dựng nhà văn hóa trung tâm quá lớn như ở xã Kênh Giang nên việc cân đối nguồn vốn đầu tư, đối ứng cũng khó khăn hơn.

 

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Đinh Công Toản, nguyên nhân chủ yếu các xã chưa hoàn thành tiêu chí này là do khó khăn trong huy động nguồn kinh phí và khâu tổ chức triển khai chậm, chưa có sự cân đối nguồn vốn hợp lý trong đầu tư công về cơ sở vật chất nông thôn mới. Năm 2017, thành phố hỗ trợ mỗi xã 12 tỷ đồng đầu tư công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiều xã vướng cả tiêu chí trường học, đường giao thông, môi trường… nên việc dành nguồn lực đầu tư cho nhà văn hóa cũng hạn chế. Mặt khác, nhà văn hóa các thôn, ngoài mức hỗ trợ kinh phí của thành phố và các huyện để hoàn thành xây dựng, việc mua sắm trang thiết bị hoạt động thường theo hình thức huy động sự đóng góp của người dân. Nơi nào nguồn lực trong dân dồi dào, các hộ có điều kiện kinh tế mạnh thì nơi đó triển khai thuận lợi hơn.

 

Việc sớm hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa góp phần thay đổi diện mạo nông thôn các xã, tạo điều kiện tiên quyết để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hóa theo định hướng. Có như vậy mới thu hút người dân tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ, bảo đảm cho sự phát triển hài hòa, bền vững của cộng đồng dân cư và xã hội. Do vậy, các địa phương cần cân đối, sử dụng hợp lý các nguồn lực để dứt điểm tiêu chí này.

 

Phạm Lượng

.