Chính sách hỗ trợ sản xuất nông sản an toàn và truy xuất nguồn gốc
Cập nhật lúc17:21, Thứ Sáu, 01/09/2017 (GMT+7)

Ông Đào Văn Bình, xã Hồng Thái (huyện An Dương) đề nghị cho biết: Thành phố có chính sách gì để hỗ trợ hình thành hệ thống cung ứng nông sản an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ?

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 

- Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 20-7-2017 của HĐND thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025 nêu rõ một số chính sách hỗ trợ. Trong đó, tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm được ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm trong hai năm đầu để làm cơ sở kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm (theo hợp đồng thuê địa điểm). Mức hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/cơ sở. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm: được cấp chứng nhận cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm; có hợp đồng mua sản phẩm nông nghiệp, thủy sản tại điểm đã xây dựng thương hiệu có truy xuất nguồn gốc; hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được sản xuất tại vùng tập trung an toàn thực phẩm; có dự án hoặc phương án kinh doanh sản phẩm nông sản an toàn được UBND cấp huyện chấp thuận; giá thuê địa điểm được thẩm định bởi cơ quan thẩm định giá. Tổng số cơ sở được hỗ trợ là 100 cơ sở tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm.

 

Về hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được ngân sách thành phố hỗ trợ như sau: hỗ trợ một lần chi phí thiết kế mới hoặc nâng cấp mẫu mã bao bì, nhãn mác. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/sản phẩm.Hỗ trợ một lần không quá 20 triệu đồng cho một sản phẩm để in ấn tem nhãn hàng hóa có truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ một lần không quá 50 triệu đồng cho một sản phẩm để làm bao bì bằng vật liệu thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu bảo quản nông sản theo công nghệ hiện đại. Điều kiện để các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ: có đăng ký sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; có địa điểm kinh doanh được cấp chứng nhận cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm; tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản tại các vùng tập trung an toàn thực phẩm. Mỗi tổ chức, cá nhân xây dựng phương án cho không quá 10 sản phẩm để đổi mới, nâng cấp nhãn hiệu, bao bì hàng hóa và được UBND cấp huyện chấp thuận. Quy mô tổng số sản phẩm được hỗ trợ là 500 sản phẩm.

.