Bê tông hóa gần 142 km đường nội đồng
Cập nhật lúc22:02, Thứ Bảy, 31/01/2015 (GMT+7)

(HPĐT)- Thực hiện đề án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nội đồng của thành phố, năm 2014, các địa phương thực hiện bê tông hóa gần 142 km đường nội đồng.

 

 Trong năm 2014, các địa phương đăng ký thực hiện khoảng 400 km đường giao thông nội đồng cho 121 xã theo đề án hỗ trợ xi măng của thành phố. Trong đó có gần 50 km đường nội đồng của các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2014. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực, thành phố bố trí hơn 50 tỷ đồng để bê tông hóa đường giao thông nội đồng cho 116 xã. Nhiều địa phương tích cực vận động nhân dân góp đất mở rộng đường nội đồng. Điển hình là huyện Tiên Lãng, trong năm 2013, huyện xây dựng 35km đường nội đồng, vượt chỉ tiêu thành phố phân bổ. Năm 2014, các xã trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng hơn 100km đường nội đồng, trong đó có 50km đã bố trí vốn đối ứng. Người dân nhiều xã đã làm nền hơn 200km đường, chỉ chờ xi măng hỗ trợ của thành phố. Sau huyện Tiên Lãng là huyện Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và An Dương. Hiện nay, một số huyện tranh thủ thời gian chưa gieo cấy lúa xuân để bê tông hóa đường nội đồng. Các huyện có sẵn cốt đường còn đề nghị đại lý xi măng ứng trước xi măng để các xã làm đường theo kế hoạch đã đăng ký với thành phố năm 2015./.

Kim Oanh

.